Telefon kontaktowy: 34 365 61 65 - Poniedziałek - Niedziela w godz. 17.30 - 20.00

Codzienne Refleksje AA

30 września

TRÓJKĄT WPISANY W OKRĄG

Okrąg oznacza cały świat AA, trójkąt zaś Trzy Legaty AA: ZDROWIENIA, JEDNOŚĆ I SŁUŻBY. W naszym wspaniałym nowym świecie odnalezliśmy wolnośc od naszej śmiercionośnej obsesji.

Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość, str. 180

W początkowym okresie przynależności do Wspólnoty zatrudniłem się w biurze usług AA, dzięki czemu miałem okazję sie przekonać, że wyjaśnienie naszego logo jest najbardziej właściwe: okrąg miłości i służby z wpisanym weń trójkątem równoramiennym, którego podstawa symbolizuje Zdrowienie na programie Dwunastu Kroków. Dwa pozostałe ramiona to Jedność i Służba. Dojrzewająć w AA, szybko utożsamiłem się z tym symbolem. Jestem okręgiem, zaś trzy boki trójkąta przedstawiaja trzy aspekty moje osobowości: aspekt fizyczny, aspekt poczytalności i dojrzałości emocjonalnej aspekt duchowy, przy czym ten ostatni reprezentuje podstawa. Gdy zbierze się je razem, wszystkie one pzedkładają się na trzeżwe i szczęśliwe życie.