Telefon kontaktowy: 34 365 61 65 - Poniedziałek - Niedziela w godz. 17.30 - 20.00

Codzienne Refleksje AA

26 października

NAJWYŻSZY AUTORYTET

Jedynym i najważniejszym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może On sie wyrazić w sumieniu każdej grupy.

12 KrOków i 12 Tradycji, str. 132

Gdy zostaję wybrany do wykonania jakiegoś niedużego zadania dla moich współbraci, proszę Boga aby użyczył mi cierpliwości, otwartości umysłu i gotowości wysłuchania tych, których mam poprowadzić. Muszę pamiętać, że jestem ich zaufanym sługą, a nie “zarządcą”, ” nauczycielem ” czy “instruktorem”. Bóg kieruje moimi słowami i działaniami i do mnie należy zważenie na Jego wskazówki. Moim hasłem jest zaufanie i sam także ufam innym. Uznaję najwyższy autorytet Boga we Wspólnocie i Jego prawo do “rezyserowania przedstawienia”.