Codzienne Refleksje AA

9 lutego

DOTKNĄĆ “WYMIARU DUCHOWEGO”

Na mityngach często usłyszymy, jak jakiś uczestnik AA oświadcza: “Ale wciąż jeszcze nie dotknąłem wymiaru duchowego”. Uprzednio opisał on cud przemiany, jaka w nim zaszła – polegającej nie tylko na uwolnieniu się od obsesji picia, ale także na uzyskaniu całkowicie nowej postawy wobec życia i nowych sposobów przeżywania go. Dla wszystkich słuchających oczywiste jest, że osoba ta otzymała wspaniały dar – tyle że ona sama najwyraźniej jeszcze o tym nie wie! Wiemy wtedy, że za pół roku czy za rok osoba taka oznajmi , że znalałza wiarę w Boga.
LANGUAGE OF THE HEART (JĘZYK SERCA) STR. OR. 275

Doświaczenie duchowe może polegać na uzmysłowieniu sobie, że życie, które dotychczas wydawało się puste i pozbawione znaczenia, jest w istocie radosne i spełnione. W moim obecnym życiu codzienna modlitwa i medytacja, połączone ze stosowaniem Dwunatu Kroków, zaowocowały spokojem wewnętrznym i poczuciem przynależności, których mi tak bardzo brakowało, gdy piłem.