Telefon kontaktowy: 34 365 61 65 - Poniedziałek - Piątek w godz. 17.30 - 20.00, Sobota - Niedziela w godz. 16.00 - 21.00

Codzienne Refleksje AA

2 sierpnia

STAJEMY SIĘ GOTOWI

Na razie staramy się uporządkować swoje zycie. Ale na tym nie koniec.

Anonimowi Alkoholicy, str.66

Jakże łatwo mogę obrać niewłaściwy kierunek w podejściu do Kroku Ósmego! Dzięki pracy nad Krokiem Szóstym i Siódmym zmierzam do wolności i przemiany. Teraz, przy Kroku Ósmym, muszę szczególnie uważać, by nie ulec własnemu egoizmowi i głęboko ukrytym dążeniom. Muszę pamiętać, że zaspokojenie moich własnych potrzeb wewnętrznych – które płynie czasem z uzyskania wyrazów przebaczenia do tych, których skrzywdziłem – nie jest moim prawdziwym celem. Staję się gotów do zadośćuczynienia, wiedząc, że proces ten mi służy i czyni mnie gotowym do pójścia naprzód – do poznania zapragnięcia przewidzianej woli Boga.