Codzienne Refleksje AA

29 listopada

NA STRAŻY

Dla nas jednak jest ona [Tradycja Jedenasta] czymś więcej niż rozsądną zasadą polityki informacyjnej. Jest również czymś więcej niż wyrzeczeniem się własnego egotyzmu. Tradycja ta stale i w bardzo praktyczny sposób przypomina nam, że w AA nie ma miejsca dla osobistych ambicji. Dzięki niej każdy członek AA stoi na straży naszej Wspólnoty.

12 Kroków i 12 Tradycji, str. 182

Fundamentalne pojęcie pokory znajduje wyraz w Tradycji Jedenastej:pozwala mi ona w pełni uczestniczyć w Programie, w sposób prosty, a zarazem głęboki; zaspakaja też moją potrzebę bycia integralną częścią jakiejś istotnej całości. Pokora przybliża mnie do ducha autentycznej wspólnoty i jedności, bez których nie mógłbym zachować trzezwości. Pamiętając, że każdy uczestnik AA jest jej przykładnym uosobieniem i żyje w zgodzie z Tradycją Jedenastą, mogę doświadczać wolności – ponieważ wszyscy jesteśmy anonimowi.