Telefon kontaktowy: 34 365 61 65 - Poniedziałek - Niedziela w godz. 18.00 - 20.00

Codzienne Refleksje AA

30 maja

NASZ GŁÓWNY CEL

… im bardziej Wspólnota AA koncentruje się na swym głównym celu, tym większy jest jej dobroczynny wpływ na innych.
ANONIMOWI ALKOHOLICY WKRACZAJĄ W DOJRZAŁOŚĆ, STR. 142

Z wdzięcznością rozmyślam o początkach Wspólnoty i o naszych mądrych i pełnych miłości “pionierach”, którzy oficjalnie oświadczyli, że nie wolno nam oddalać się od naszego głównego celu – czyli niesienia posłania AA alkoholikom, którzy wciąż jeszcze cierpią. Chcę oddać sprawiedliwość wszystkim, którzy zajmują się dziedziną alkoholizmu, pamiętając wszakże przy tym,że AA nie popiera żadnych ośrodków, inicjatyw ani przedsięwzięć poza swoimi własnymi. Muszę też pamiętać, że Wspólnota AA nie posiada monopolu na czynienie cudów, i z pokorą pozostać wdzięczny Bogu, który umożliwił jej powstanie.